Poezie

Až zítra ráno za svítání//Demain dès l'aube

16. června 2015 v 10:00 | HellieG
Překlad básně francouzského spisovatele Victora Huga Demain dès l'aube, jejíž překlad zatím v češtině není.

Autorem jsem já (Helena Gricová)

Až zítra ráno za svítání opustím svůj kraj,
až se vydám po pěšině, již nelze zváti ráj,
až dojdu opět k tobě a zašeptám tvým rtům,
že postrádám tvou duši, když oddávám se snům.

Přes hory i les, já půjdu, skomíraje, sám,
přes louky i údolí, jež dávno vlastně znám,
přes ta všechna úskalí mé cesty trnité,
já chci tě sevřít v náručí a líbat mé dítě.

Pak stižen pádem oblohy, na záda shrbená,
až uvidím to, co vždy, co mé oko již zná,
pak pokleknu já k nohám tvým, jež však zničil čas,
a na tvůj hrob položím, tu nejkrásnější z krás.
 
 

Reklama